Contact


Chair of Medical Microbiology and Hospital Epidemiology

Constanze Hartmannsgruber, M.A.

Assistant Prof. Sebastian Suerbaum
Pettenkoferstraße 9a (Raum 104)
80336 München
+49 (0)89 2180 728 05 Telefax: +49 (0)89 2180 728 02

Birgit Lang, Dipl.-Betriebswirtin

Assistant Prof. Sebastian Suerbaum
Pettenkoferstraße 9a (Raum 104)
80336 München
+49 (0)89 2180 728 01 Telefax: +49 (0)89 2180 728 02

Virology

Brigitte Held, Dipl.-Angl. BWL

Assistant to Prof. Oliver T. Keppler
Pettenkoferstraße 9a
80336 München
+49 (0)89 2180 72901 Telefax: +49 (0)89 2180 72902

Gate

Telephone Exchange

Pettenkoferstraße 9a
80336 München
Telefon: +49 (0)89 2180 728 11/12